Přihláška na 56. ročník Rallye večerní Prahou, termín soutěže 9.-10.11.2019

Kategorie*  A muž - řidič
 B žena - řidička
 C historické vozidlo
 D elektromobil
 
JEZDEC
Příjmení
Jméno
Ulice a číslo popisné
PSČ
Město
Telefon
E-mail
SPOLUJEZDEC
Příjmení
Jméno
Ulice a číslo popisné
PSČ
Město
Telefon
E-mail
VOZIDLO
Tovární značka
Typ
Rok výroby
Registrační značka
Poznámka
 Prohlašujeme, že se 56. ročníku Rallye večerní Prahou zúčastňujeme na vlastní nebezpečí. Seznámili jsme se se zněním propozic a zavazujeme se dodržovat všechny předpisy a pravidla soutěže, stejně tak jako pokyny a rozhodnutí pořadatelů.
 Souhlas se zpracováním osobních údajů.
Uděluji tímto souhlas společnosti Promotým Praha s.r.o., se sídlem Svatopluka Čecha 800, 252 28 Černošice, IČ: 28865901 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje o přihlášení posádce: jméno a příjmení, korespondenční adresa, e-mail, telefonní číslo. Tyto údaje budou použity v souvislosti s pořádáním soutěže Rallye večerní Prahou a budou zpracovány po dobu dvou let. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo: - vzít souhlas kdykoliv zpět, - požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů, - vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, - požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, - podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.
POLOŽKY OZNAČENÉ hvězdičkou JE NUTNÉ VYPLNIT / ZAŠKRTNOUT.

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

PARTNEŘI AKCE

webdnes.cz
©2013